سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا
تبلیغات در این انجمن
×
+
سفارش تبلیغات


انجمن انیم ها دانلود ترجمه زیرنویس انیمه مانگا کمیک

 1. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا کليه قوانين و اطلاعيه هاي انجمن در اينجا قرار ميگيرد ، رعايت قوانين براي همه ي کاربران الزامي مي باشد

   مدیران انجمن:

   1. Accursed Prince

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 227
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 36
   • نوشته ها: 2,042
 2. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
 3. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا مكاني براي نقد و بررسي انيمه ها

   مدیران انجمن:

   1. squall

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (4)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (35)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (119)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (48)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (87)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (28)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (12)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (91)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (20)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (8)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (27)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (31)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (16)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (16)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (11)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (39)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (1)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (59)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (48)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (28)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (26)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (14)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (30)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (7)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (23)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (23)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 870
   • نوشته ها: 1,111
  2. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا مکاني براي معرفي و نقد مانگا

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (42)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (108)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (86)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (49)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (57)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (23)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (27)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (41)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (74)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (22)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (26)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (110)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (33)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (50)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (42)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (43)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (26)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (7)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (41)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (103)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (71)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (25)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (15)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (32)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (14)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (44)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (21)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,244
   • نوشته ها: 1,279
 4. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 561
   • نوشته ها: 22,142
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 295
   • نوشته ها: 4,687
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 208
   • نوشته ها: 2,766
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 417
   • نوشته ها: 1,097
 5. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دانلود انیمه های در حال پخش و پایان یافته

   مدیران انجمن:

   1. punisher،
   2. SadeghSorena،
   3. trinity killer

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (18)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (94)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (90)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (54)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (52)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (15)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (30)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (62)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (67)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (35)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (20)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (96)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (73)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (33)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (28)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (27)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (3)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (20)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (133)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (63)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (15)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (6)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (12)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (9)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (21)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (13)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,117
   • نوشته ها: 7,723
 6. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دانلود موزیک ویدئوهای انیمه ای و بحث و تبادل نظر پیرامون AMV

   مدیران انجمن:

   1. amin-vfx،
   2. Yuuki

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 198
   • نوشته ها: 1,107
  2. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دريافت موسيقي متن انيمه ها

   مدیران انجمن:

   1. shamim-om

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (7)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (36)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (29)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (15)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (6)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (21)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (14)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (23)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (10)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (5)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (30)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (10)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (18)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (9)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (14)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (1)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (10)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (43)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (8)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (4)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (11)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (2)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (6)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (6)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 392
   • نوشته ها: 621
 7. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 70
   • نوشته ها: 1,192
  2. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دانلود زیرنویس فارسی انیمه ها برحسب حروف الفبا

   مدیران انجمن:

   1. BAD-GUY،
   2. دختری با ماسک شیشه ای

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (6)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (96)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (77)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (63)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (61)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (20)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (33)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (59)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (81)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (30)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (22)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (91)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (29)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (80)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (57)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (37)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (33)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (5)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (31)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (126)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (82)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (16)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (13)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (24)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (7)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (22)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (13)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,215
   • نوشته ها: 6,752
  3. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دانلود زیرنویس انگلیسی انیمه ها برحسب حروف الفبا

   مدیران انجمن:

   1. BAD-GUY،
   2. دختری با ماسک شیشه ای

   بخشها:

    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا # (10)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا A (103)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا B (96)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا C (95)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا D (137)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا E (32)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا F (61)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا G (147)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا H (105)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا I (48)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا J (17)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا K (111)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا L (74)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا M (150)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا N (74)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا O (40)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا P (68)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Q (9)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا R (67)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا S (237)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا T (145)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا U (30)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا V (23)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا W (29)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا X (8)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Y (42)
    • انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا Z (24)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,986
   • نوشته ها: 2,026
 8. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 656
  2. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا دريافت مانگاهاي طراحي شده توسط هنرمندان ايراني

   مدیران انجمن:

   1. Nanami

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 44
 9. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
 10. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 92
   • نوشته ها: 194
 11. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا معرفی وبحث پیرامون انيميشن هاي کوتاه و بلند

   مدیران انجمن:

   1. Princess Yang

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 320
   • نوشته ها: 434
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 285
   • نوشته ها: 677
 12. نام انجمن زیرشاخه موضوع ها / نوشته ها آخرين نوشته
  1. انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا

   انیم ها مرجع تخصصی انیمه و مانگا همه چيز در مورد کنسول ها و بازي ها مربوط به PC

   بخشها:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 276
   • نوشته ها: 693

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

• موسس • ادمین • مدیر کل • مدیر ارشد • مدیر انجمن • معاون انجمن • کاربر متخصص • مترجم • مترجم مانگا • مترجم کمیک • ادیتور مانگا • ادیتور کمیک • آپلودر • کاربر فعال • مدیر آزمایشی • مدیر بازنشسته • کاربر انجمن

متولدین امروزمتولدین امروز

 1. isabel (22)،
 2. Black king (17)،
 3. yasaman-k (16)

آمار و ارقام سايت انجمن انیم ها دانلود ترجمه زیرنویس انیمه مانگا کمیکآمار و ارقام سايت انجمن انیم ها دانلود ترجمه زیرنویس انیمه مانگا کمیک

 • موضوع ها : 15,380
 • نوشته ها : 131,310
 • کاربران : 19,896

پیوستن hamta عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

MySQL Queries vB Optimise has saved this forum
147,153,406

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده